read more ⟶

Algemene voorwaarden Naomi van der KraanKvk: 54969255Papendrecht   Artikel 1 – Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Naomi van der Kraan: De fotograaf / dienstverlener die Diensten aanbiedt […]

Algemene voorwaarden

@naomi_vanderkraan