read more ⟶

  Welkom!   Jullie gaan trouwen en een van de belangrijkste beslissingen die jullie gaan maken is: wie gaat de dag documenteren, vastleggen, zodat je herinnering aan die belangrijke dag voor altijd blijft. Stel jezelf eens voor: over 25 jaar, samen op de bank, het trouwalbum op schoot. Met een lach en een traan halen […]

Welkom (Copy)

@naomi_vanderkraan